News

PleasrDAO แยกขาย NFT Doge ตอนนี้มูลค่ากว่า 336 mUSD

PleasrDAO นักลงทุนและสะสมงานศิลปะ ได้แตกภาพมีม Doge ที่ซื้อมาในราคา 4 ล้านดอลลาร์
ผ่านแพลตฟอร์ม fractional.art.

การ Fractionalization คือการนำสินทรัพย์มาหั่นแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ และทำแต่ละชิ้นให้เป็น NFT
ทำให้ NFT 1 ชิ้น สามารถมีเจ้าของหลายคนได้

PleasrDAO ได้ซื้อภาพมีมนี้มาในราคา 4 ล้านดอลลาร์
ก่อนจะแตกมันเป็น 16,969,696,969 DOG tokens
ตอนนี้มูลค่าทั้งหมดคิดเป็น 336 ล้านดอลลาร์ โดยแต่ละเหรียญมีมูลค่า 0.019 ในขณะนี้
และเคยขึ้นไปถึง 550 ล้านดอลลาร์ ในช่วงที่ผ่านมา
PleasrDAO ยังถือเหรียญนี้อยู่ 55%

ที่มา decrypt.co

To Top