PantherSwap

PantherSwap เปิดโหวต แผนกู้วิกฤติ ราคาเหรียญที่ตกตำ่

PantherSwap เปิดโหวตในเทเลแกรม เพื่อกำหนดแนวทางกู้วิกฤตราคาเหรียญที่กำลังลดลงเรื่อยๆ หลังจากที่การปรับเพิ่มอัตราการเผาเหรียญ และการเปิดพูล jungle ไม่ได้ช่วยให้ราคาดีขึ้น

โดยมีสองแผนดังนี้

แผน A: ยังคงจำนวนเหรียญที่ไม่จำกัดเหมือนเดิม

  1. ใช้โครงสร้างของเหรียญเหมือนเดิม.
  2. หาพาร์ทเนอร์มาเปิดพูลใน jungle เพิ่ม.
  3. สร้างเหรียญ PATC เพื่อเป็นรางวัลให้เทรดเดอร์.
  4. สร้างระบบการซื้อเหรียญกลับและเผาทิ้งให้เหรียญ PATC. ใช่แท็กที่เก็บจากการโอนย้ายเหรียญ PATC เพื่อซื้อและเผาเหรียญ PANTHER.
  5. สร้างพูลเฉพาะผู้ถือเหรียญ PATC เพื่อให้สเตคและได้รีวอร์ดเป็น PANTHER และให้ ARP สูงกว่าปกติ.
  6. ลดแท็กของเหรียญ PANTHER เหลือ 2% หรือ 3%. และเผาเหรียญจากการเก็บแท็กทั้งหมดทิ้งทันที.

สำหรับแผน A: ไม่ต้องการๆ ไมเกรทใด.รางวัลที่แจกจะดึงดูดให้ คนมาเทรดมากขึ้น

แผน B: จำกัดจำนวนเหรียญ

  1. ให้ทุกคน ย้ายไปถือ เหรียญใหม่ ให้ชื่อว่า xPANTHER.
  2.  ทุกฟาร์มต้องไมเกรท ต้องการอันสเตค เพื่อแลกเหรียญใหม่.
  3. เหรียญ xPANTHER จะคิดแท็ก 4% . 2% ส่งกลับเข้าเป็นรีวอร์ดให้ฟาร์ม , 1% เป็นรีวอร์ดให้เทรดเดอร์ และเผาอีก 1% .

สำหรับแผน B: ต้องทำการไมเกรทระบบทั้งหมด ทางทีมเดฟไม่มั่นใจว่าระบบจะทำงานปกติ และ APR จะลดลง จำนวนของเหรียญที่จำกัดจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้น.

ผลออกมาคนเลือกแผน A กันมากสุดครับ

To Top