ข่าว Ethereum

Grayscale เผยมี Ethereum อยู่ภายในกองทุน รวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านเหรียญ

Grayscale หนึ่งในผู้ให้บริการกองทุนสินทรัพย์ดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุด ได้เผยแพร่รายงานมูลค่าสินทรัพย์ ที่อยู่ในการบริหารจัดการ โดยมี Ethereum อยู่กว่า 3 ล้าน ETH รวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านเหรียญ

จากรายงาน ในวันที่ 13 ส.ค มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในการดูแลมี มูลค่ามากกว่า 41,400 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับรายงานในวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา

ตั้งแต่เริ่มปี 2021, Grayscale เพิ่มความเร็วในการลงทุนอย่างมาก ในช่วงเดือน มี.ค. ก็ได้เข้าซื้อ 20,000 ETH ทำให้เป็นนักลงทุนในระดับสถาบัน ที่ถือ ETH มากที่สุด.

แต่พอทใหญ่ที่สุดของ Grayscale ยังคงเป็น Bitcoin โดยถืออยู่ไว้กว่า 640,000 BTC มูลค่าสูงกว่า 3 หมื่นล้านเหรึยญ นอกจากนี้ยังถือ ETC มูลค่า 700 ล้านเหรียญ และ LTC มูลค่า 300 ล้านเหรียญด้วย

ที่มา Link

To Top