Blockchain คืออะไร??

เป็นหนึ่งในวิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้กันมากในหลักการของคริปโตเคอเรนซี่ บล็อกเชน คือการที่นำข้อมูลในแต่ละ block มาเชื่อมต่อกัน โดยมีบล็อกก่อนหน้าและบล็อกถัดไป และมีการเข้ารหัส ทำให้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้สามารถชี้จุดผิดได้ทันที ทำให้การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นการทำแบบเพิ่มอย่างเดียวเท่านั้น (Append only)  โดยที่จะไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้

To Top