Altcoin

เหรียญอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เบอร์ 1 ของตลาด ณ ขณะนั้นคือ altcoin ทั้งหมด บางคนก็จะบอกว่า ตัวอื่นที่ไม่ใช่ bitcoin คือ altcoin. ตัวอย่างเหรียญพวกนี้ก็เช่น ETH LUNA AVAX DOGE เป็นต้น โดยปกติแล้ว การลงทุนในเหรียญประเภทนี้จะมีความเสี่ยงมากกว่า การลงทุนตัวหลัก แต่ก็มีโอกาสที่จะได้กำไรมากกว่าเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีคำที่พ่วงกันก็คือ AltSeason

To Top