เหรียญ GT คืออะไร?

GT เป็นเหรียญประจำของ Gatechain ต่อมาได้กลายเป็นเหรียญประจำกระดานเทรด Gate.io อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2020 ด้วยชื่อใหม่ “Gate Token” ตั้งแต่นั้นมา GT ก็ได้พัฒนาร่วมกับ Gate.io ในช่วงเริ่มต้น GT ถูกแจกจ่ายให้กับผู้ซื้อ Point.io เป็นของขวัญฟรี โดยมีอุปทานเริ่มต้น 1,000 ล้านโทเคน

ในฐานะส่วนสำคัญของระบบนิเวศ Gate.io สามารถใช้ GT ในการยกระดับระดับ VIP การหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ และอื่นๆ Gate.io

ปริมาณของเหรียญ GT

-ข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของ Gate Token ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2021 ระบุว่า Gate Token มีจำนวนสูงสุด (Total supply) ที่ 300,000,000 GT โดยหมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 30,827,076 GT คิดเป็น 43.61% ถูกเผาไปแล้วประมาณ 139,172,923 GT คิดเป็น 46.39% และถูกเก็บสำรองไว้อีก 30,00,000 GT คิดเป็น 10%

อ้างอิง: GateChain, Gate Token, Coinmarketcap

To Top