News

CZ บอก ยังไม่ได้หมายเรียก ของ SEC เลย

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Binance Changpeng “CZ” Zhao กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ “ถามคำถาม” เกี่ยวกับ BNB แต่ ทาง Binance ยังไม่ได้รับหมายเรียก เป็นทางการเลย

เมื่อต้นเดือนนี้ Bloomberg รายงานว่าสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังตรวจสอบว่าโทเค็น BNB ถือเป็นหุ้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่

CZ บอกกับผู้ชมที่ Consensus 2022 ของ CoinDesk ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. มักถามคำถามเกี่ยวกับ Binance และผลิตภัณฑ์ของบริษัท และการแลกเปลี่ยนติดต่อกับทางการเป็นประจำ

บนเวที CZ ไม่ได้กล่าวว่า Binance ถูกหมายเรียก แต่ติดต่อกับ SEC เท่านั้น

ก.ล.ต. ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนตามนโยบาย

Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ Internal Revenue Service อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

CZ ยังกล่าวอีกว่าในขณะที่เขามีบัญชีธนาคาร เขาไม่ได้ใช้มันเป็นประจำ

ที่มา Coindesk

To Top