ETH 2.0

Bloomberg ประเมินมูลค่าของ Ethereum ที่ 6,000 ดอลลาร์


ตามข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence และแบบจำลองกระแสเงินสด Ethereum มีมูลค่า 6,128 ดอลลาร์หรือ 180% ของราคาปัจจุบัน โดยสาเหตุหลักมาจาก การอัปเดตเครือข่ายครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งเปลี่ยนมาตรฐาน PoW ที่ “ล้าสมัย” เป็น PoS ทำให้ Ether เป็นเครื่องมือที่เหมือนตราสารทุน ตาม MarketWatch

ความสำคัญของ “the merge”

การอัปเดต “Merge” ที่กำลังจะมีขึ้น เป็นพื้นฐานสำหรับ Ethereum เนื่องจากจะเปลี่ยนวิธีการประเมินโครงการที่เหมาะสม เนื่องจากมูลค่าของเครือข่ายจะคำนวณจากการสร้างกำไรมากกว่า ETH ที่ขุดได้

วิธีการประเมินมูลค่าใหม่จะนำอัตราส่วนทางการเงินแบบดั้งเดิมมาสู่การวิเคราะห์ Ethereum เช่น ตัวคูณ P/E ตามที่รายงานกล่าวไว้ ค่าธรรมเนียมที่จ่ายในเครือข่ายจะทำหน้าที่เป็นรายได้ให้กับบริษัทและเผาผลาญอย่างต่อเนื่องเหมือนการซื้อคืน

รายได้ Ethereum เพิ่มขึ้น

หลังจากการเติบโตของอุตสาหกรรม DeFi และ NFT ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 ซึ่งสูงกว่าผลประกอบการในปี 2563 ถึง 16 เท่า Ethereum กลายเป็นเครือข่ายแรกและใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการ NFT และ DeFi ที่

ณ ตอนนี้ Ethereum มี TVL สูงสุดเมื่อเทียบกับเครือข่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่นำเสนอระบบ smart contract ที่มูลค่า 123 พันล้านดอลลาร์

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ Ethereum จะสร้างค่าธรรมเนียมมากขึ้นในปี 2565 โดยตั้งเป้าไว้ที่ราว 12,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี ซึ่งมากกว่าการในปี 2564 ถึง 30%

เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว มูลค่าที่แท้จริงของอีเธอร์อยู่ที่ประมาณ $6,128; $5,539 และ $9,328 ตามแบบจำลองกระแสเงินสดที่แตกต่างกันสามแบบ ค่าเฉลี่ยของทั้งสามรุ่นจะอยู่ที่ 6,998 ดอลลาร์

ที่มา u today

To Top