AutoShark

AutoShark ประกาศแผนการดำเนินการเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยแฟลชโลน

วันนี้ AutoShark ได้ออกมาประกาศแนวทางในการปรับปรุงด้านความปลอดภัย บนทวิตเตอร์ หลังจากที่โดนโจมตีด้วยแฟลชโลนไปรอบก่อน โดยมีประมาณ 6 ข้อดังนี้

1. ก็อบโค้ดของบันนี่ชุดใหม่ที่ทำการปรับแก้ หลังจากโดนโจมตีรอบก่อน มาใช้งาน

2. เพิ่มการป้องกันการปั่นราคาจากภายนอก อย่างเช่น ใช้ราคา BNB ที่ดึงจาก Oracle ของ Chainlink , ใช้หลักการ TWAP ( การหาค่าเฉลี่ยของราคาที่เหมาะสม ) ในเหรียญตัวอื่นๆ , ปรับปรุงฟังก์ชัน balanceOf ที่เป็นช่องโหว่ในการโจมตีรอบก่อน

 

3. เพิ่มความเข้มข้นในการทดสอบ และ จำลองการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

4. ทำงานร่วมกับ Packshield ในการตรวจสอบและทดสอบการโจมตีในตัว smart contract เพราะ รอบที่โดน Packshield เป็นทีมที่แจ้งเตือนและวิเคราะห์ การโจมตี

5. ร่วมมือกับ PantherSwap เพื่อตั้งฟาร์มใหม่

6.ตั้งโปรแกรมมอบสินรางวัล เพื่อชักชวนให้นักวิจัยด้านความปลอดภัยเข้าร่วมตรวจสอบระบบ

ท้ายสุดกล่าวขอบคุณและขอโทษต่อคอมมู

To Top