ข่าว Bitcoin

Arbitrum แซง Lightning Network มี TVL 2.6 พันล้านดอลลาร์ ภายใน 3 สัปดาห์

Arbitrum mainnet beta ได้เปิดตัวบน Ethereum network ในวันที่ 1 กันยายน 2564 และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น ในวันที่ 21 กันยายน 2564 Arbitrum มี Total Value Locked (TVL) ที่ประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้า Lightning Network ของ Bitcoin ที่มี Total Value Locked (TVL) ที่ 114 ล้านดอลลาร์ ไป 23 เท่า

Arbitrum TVL - L2BEAT

ข้อมูลจาก L2 Beat มีการย้าย Ethereum จาก Ethereum mainnet มาที่ Arbitrum เป็นจำนวน 796,502 ETH คิดเป็นมูลค่ารวม 2.64 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น 73.94% ของ Ethereum based L2 solutions

ที่มา cryptoticker.io

To Top