News

Adrian คนงานก่อสร้างชาว El Salvador ผู้สร้างกองทุนรักษาฟัน จาก bitcoin

นาย Adrian คนงานก่อสร้างชาว El Salvador ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ขึ้น เมื่อเค้าได้ตั้งกองทุน Bitcoin เพื่อรักษาฟันให้แก่ผู้ยากไร้

โดยเมื่อรัฐบาล El Salvador ได้ประกาศให้การชำระ Bitcoin เป็นสิ่งถูกกฎหมาย

นาย Adrian แรงงานก่อสร้างผู้ซึ่งเผชิญกับปัญหาฟันผุมานาน จนร่วงหลุดเพราะไม่ได้รับการรักษา
และต้องทนกินอาหารอ่อนตลอดเวลา สามารถเข้ารักษาฟันได้สำเร็จจากการเก็บออมใน Bitcoin ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันๆ
ทำให้เขากลับมายิ้มได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้นาย Adrian ยังตัดสินใจแชร์เรื่องราวนี้ออกไป และผลักดันให้เกิดโครงการ Bitcoin Smiles เพื่อที่ผู้ที่ประสบปัญหาเดียวกันกับเขาจะได้กลับมายิ้มได้อีกครั้ง

ปัจจุบันโครงการ Bitcoin Smiles ได้ระดมทุนเพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ผู้ยากไร้ได้กว่า 50 ราย

ที่มา bitcoinmagazine.com

To Top