Polygon

วิธีการ Upgrade Safepal S1 ให้รองรับการใช้ Polygon Chain และ THETA

ทาง Safepal ได้มีการปล่อย firmware ตัวใหม่ (V1.0.29) เพื่อให้ Safepal S1 สามารถรองรับการใช้งาน Polygon และ THETA ได้ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการ upgrade กัน แต่ก่อนอื่นเราจะมาเตรียมตัวกันก่อนดังนี้

สิ่งที่จะต้องเตรียม

  • Safepal S1 ควรชาร์ทแบตไว้อย่างน้อย 50%
  • สาย USB (แนะนำให้ใช้สายแท้ที่ติดมากับ Safepal จะ connect ง่าย)
  • เครื่อง PC หรือ MAC เพื่อ Download Firmware และ เชื่อมต่อกับ S1 

ข้อควรระวังในการ upgrade

  • ก่อนที่จะทำการ upgrade ทุกครั้ง แนะนำให้ backup seed (mnemonic phrase) เอาไว้ก่อน กรณีเกิดความผิดพลาดในการ upgrade จะได้สามารถ recovery กลับมาได้
  • ควรใช้ไฟล์ firmware ที่ download มาจาก website ของ safepal เท่านั้น
  • ก่อนทำการ upgrade ควรแสกนไวรัสหรือ malware บนเครื่อง PC ก่อน และควร ปิดการเชื่อมต่อ internet, wifi, bluetooth ในขั้นตอนการติดตั้งด้วย

 

วิธีการดาวน์โหลด firmware

1) ให้เตรียม Serial Number (S/N) ของ Safepal S1 ไว้ก่อน เพื่อใช้สำหรับการ download firmware ซึ่งวิธีดู S/N ให้เปิด S1 ขึ้นมาแล้วไปที่ Settings > About > เลื่อนไปด้านล่างจะเห็นรหัส SN (ตามรูป)

2) เข้าไปที่ https://www.safepal.io/upgrade ที่หน้าแรกจะเห็นช่อง “enter device SN” ให้กรอก S/N ที่เตรียมไว้ แล้วกด search

3) หาก S/N ที่ใส่ถูกต้อง จะมีปุ่มขึ้นมาให้ดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะได้ไฟล์ชื่อ ’upgrade.bin’ (กรณีที่ชื่อไฟล์เป็น ‘upgrade.bin(1)’ or ‘upgrade.bin(2)’ ให้ทำการ rename เป็น ‘upgrade.bin’ ก่อนครับ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ upgrade ได้)

 

 

วิธีการติดตั้ง firmware

1) ต่อ usb เข้ากับเครื่อง PC หรือ MAC 

2) ให้เข้าไปที่ Upgrade mode โดยให้เปิด S1 ขึ้นมา แล้วไปที่ Settings > Upgrade > เลือก Backup already > next จะเข้าสู่ upgrade mode

3) เมื่อเข้าสู่ upgrade mode จะสังเกตุเห็นว่ามี drive ใหม่ปรากฏขึ้นมาชื่อว่า “WALLET” ให้ copy หรือลาก file ‘upgrade.bin’ ลงไปวาง

4) กลับมาที่ S1 ของเรา กด next ตัวเครื่องจะทำการตรวจสอบว่า firmware ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องจะมีปุ่ม next ขึ้นมา ให้เรากดอีกครั้ง ใส่ pin ยืนยัน จะเป็นการเริ่มต้นการ upgrade

5) การ upgrade จะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที จากนั้น S1 จะทำการ restart ตัวเองครั้ง แล้วแสดงข้อความ Firmware is upgraded ให้กด start to use เป็นการสิ้นสุดการ upgrade

6) เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถ upgrade ได้สมบูรณ์หรือไม่ สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ Settings > About > Version ถ้าเลขเปลี่ยนเป็น version ล่าสุดแสดงว่า upgrade สำเร็จ

 

เท่านี้ก็จะทำให้ S1 ของเราใช้งาน Polygon และ THETA ได้แล้วครับ และที่สำคัญอย่าลืม update Safepal App บนมือถือเพื่อใช้งานคู่กันด้วยนะครับ

 

สามารถติดตามข่าวสารวงการ blockchain ได้ที่เพจ อัพเดทฟาร์มนิวส์

และสามารถพูดคุยสอบถามการใช้งาน Safepal S1 ได้ที่เพจ ฟาร์มทิพย์ ครับ

 

To Top