ข่าว Ethereum

ในปี 2021 นี้มี Ethereum addresses เกิดใหม่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 23% แล้ว

ข้อมูลจาก Crypto Parrot รายงานว่ามี addresses เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 149,843 แอดเดรส ในปี 2021 นี้
โดยวันที่มากที่สุด คือวันที่ 5 มิถุนายน 2564 มีจำนวน แอดเดรส เพิ่มขึ้น 332,094  แอดเดรส ในช่วง bull run

ทำให้ตั้งแต่ Ethereum network เริ่มต้นมา มีการสร้างแอดเดรสขึ้นแล้วทั้งหมด 169,296,775 แอดเดรส
โดยมีแอดเดรสที่ถูกสร้างใหม่ในปี 2021 ที่ 38,256,193 แอดเดรส คิดเป็น 22.59%

https://infogram.com/number-of-new-unique-ethereum-addressed-added-daily-in-2021-ytd-1hd12yxe1zngx6k

เป็นผลมาจาก ความนิยมในการใช้งานแพลตฟอร์ม DeFi และ NFT

ที่มา finbold.com

To Top