Defi 101

มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกล็อกไว้ใน Defi เกิน 80,000 ล้านเหรียญแล้ว

ในช่วงเวลาสั้นเพียงครึ่งปีแรกของปี 2021 เราได้เห็นว่ามีความสนใจอย่างมากต่อ บริการต่างในรูแบบของ Defi อย่างเช่น digital assets,  smart contracts, protocols และ DApps.

โดยสิ่งที่วัดได้อย่างรูปธรรมมากที่สุดคือ ปริมาณสินทรัพย์ที่ถูกล็อกไว้ในระบบ Defi หรือที่เรียกติดปากว่า TVL

TVL มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และการเพิ่มนั้นไม่มีแนวโน้มว่าจะแผ่วลงเลย. จนตอนนี้ TVL มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 81,420 ล้านเหรียญ โดยสินทรัพย์กว่า 16.02% รวมกันอยู่ที่ Aave

Aave เป็นแพลทฟอร์มให้กู้ยืมเงินมีฐานหลักอยู่บน Ethereum ซึ่งตอนนี้อยู่ในจุดที่พีคที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยก็ว่าได้.

โดย TVL ของ AAVE อยู่ที่ 15,000 ล้านเหรียญ ส่วนลำดับที่สองเป็นขิง InstaDApp ที่มี TVL ที่ 10,000 ล้านเหรียญ

To Top