News

ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ออกคำเตือนถึง Binance

“Binance ให้บริการการแลกเปลี่ยน crypto ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและให้บริการอย่างผิดกฎหมาย”

ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ (DNB) ออกคำเตือนถึง Binance

โดนเตือนอีกแล้วสำหรับ Exchange รายใหญ่ของโลก หลังจากที่ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ (DNB) ออกมาเตือนถึงการทำธุรกิจของ Binance ภายในประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าเป็นการให้บริการที่ยังไม่ถูกกฎหมาย และยังได้ย้ำอีกว่าบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศ พวกเขาจะต้องทำการลงทะเบียนกับ DNB หากพวกเขายังต้องการที่จะดำเนินกิจการภายในประเทศ

แต่ครั้งนี้ Binance ออกมาตอบสนองในรูปแบบที่แตกต่างไป เพราะก่อนหน้านี้ พวกเขาเคยมีกรณีเกี่ยวกับคำเตือนด้านกฎระเบียบจากประเทศต่างๆ เช่นสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และอิตาลี ซึ่งในตอนนั้น Binance ยังไม่ได้มีการพูดถึงแผนที่จะทำการจดทะเบียนให้ถูกต้องในประเทศเหล่านั้น

 

“เรารับทราบถึงประกาศจากธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ที่กล่าวถึง Binance เพราะนี่คือส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ Binance อยู่ในขั้นตอนของการส่งใบสมัครสำหรับการลงทะเบียน เราจะทำงานอย่างสร้างสรรค์กับธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ และหวังว่าจะให้ข้อมูลอัปเดตเชิงบวกในอนาคตอันใกล้นี้”

โฆษกของ Binance บอกกับ The Block

 

อ้างอิง : ​LINK

 

To Top